ג'ימקאנה

עונת 2013 - מנחת דלתון - 28-6-2013

הנעה 4x4
מקום מספר שם הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן פער עונשין
1 43 בקשי אמיר 56.699 56.977 56.699
2 44 ששון שירן 59.196 58.272 58.272 1.573
3 14 אלישקוב סימון 1:01.027 1:02.109 58.709 58.709 2.010
4 41 אלישקוב פיני 1:00.813 59.551 1:01.795 59.551 2.852
5 39 בובליב אלכסנדר 1:03.741 1:00.046 1:03.540 1:00.046 3.347
6 36 יריצ'ובר פנחס 1:02.035 1:00.495 1:00.495 3.796
7 42 קאופמן ערן 1:01.247 1:01.247 4.548
8 37 קוימגדסקי אורי 1:03.468 1:02.642 1:02.642 5.943
לא התחיל - הקפה 2 - DNS
40 כהן חגי
נפסל - הקפה 2 - DSQ
35 גולברג סטס
36 יריצ'ובר פנחס 1:02.035 1:00.495
לא התחיל - הקפה 3 - DNS
40 כהן חגי
נפסל - הקפה 3 - DSQ
35 גולברג סטס
42 קאופמן ערן 1:01.247
44 ששון שירן 59.196 58.272
לא התחיל - הקפה 4 - DNS
40 כהן חגי
נפסל - הקפה 4 - DSQ
35 גולברג סטס
37 קוימגדסקי אורי 1:03.468 1:02.642
42 קאופמן ערן 1:01.247
43 בקשי אמיר 56.699 56.977
הנעה אחורית
מקום מספר שם הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן פער עונשין
1 32 ציקו ג'אן 59.170 59.146 58.577 58.577
2 30 שריג יגאל 1:01.096 59.409 59.409 0.832
3 38 קרונין גידי 1:22.165 59.834 59.834 1.257
4 34 שביב שלומי 1:00.169 1:00.169 1.592
5 33 סהר אורי 1:01.630 1:04.022 1:00.465 1:00.465 1.888
6 27 ליפובסקי לייב 1:03.796 1:04.643 1:03.796 5.219
7 29 סאסי פיליפ 1:07.016 1:03.894 1:03.894 5.317
8 31 אלגזי שחר 1:04.150 1:06.926 1:05.471 1:04.150 5.573
9 25 אזנשטיין אורי 1:06.840 1:06.840 8.263
10 28 דויטש עירד 1:08.936 1:09.495 1:08.936 10.359
11 26 ברמן גיא 1:10.847 1:09.862 1:08.948 1:08.948 10.371
נפסל - הקפה 2 - DSQ
25 אזנשטיין אורי 1:06.840
27 ליפובסקי לייב 1:03.796 1:04.643
28 דויטש עירד 1:08.936 1:09.495
29 סאסי פיליפ 1:07.016 1:03.894
לא סיים - הקפה 3 - DNF
38 קרונין גידי 1:22.165 59.834
נפסל - הקפה 3 - DSQ
34 שביב שלומי 1:00.169
נפסל - הקפה 4 - DSQ
25 אזנשטיין אורי 1:06.840
30 שריג יגאל 1:01.096 59.409
34 שביב שלומי 1:00.169
הנעה קדמית
מקום מספר שם הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן פער עונשין
1 21 פארן חגי 1:02.057 58.967 57.862 57.862
2 18 לוי חן 1:00.692 59.016 58.317 58.317 0.455
3 22 כהן קובי 59.379 59.474 59.452 59.379 1.517
4 23 שקורי קובי 1:05.215 1:04.249 59.987 59.987 2.125
5 24 ירון נדב 1:00.776 1:00.131 1:00.131 2.269
6 20 אליאסי לירון 1:01.478 1:00.619 1:00.291 1:00.291 2.429
7 16 רוזין פיליפ 1:01.462 1:00.925 1:00.789 1:00.789 2.927
8 5 ריימונד משה 1:02.823 1:02.239 1:01.358 1:01.358 3.496
9 8 אלחנטי נדב 1:01.899 1:01.588 1:01.438 1:01.438 3.576
10 2 נער דקל שמואל 1:02.845 1:02.718 1:02.030 1:02.030 4.168
11 7 פריאוברג'נסקי יוני 1:02.693 1:02.110 1:04.679 1:02.110 4.248
12 1 סוריאנו אורן 1:04.526 1:02.395 1:02.395 4.533
13 19 תייר ירון 1:02.946 1:03.308 1:17.205 1:02.946 5.084
14 10 ברוורמן מיכאל 1:04.294 1:03.038 1:05.583 1:03.038 5.176
15 13 מלחי נועם 1:03.499 1:04.843 1:03.499 5.637
16 17 אברג'יל עידן 1:06.486 1:04.515 1:03.600 1:03.600 5.738
17 15 רשקובן מיכאל 1:04.955 1:05.338 1:04.955 7.093
18 9 כרמי איל 1:05.510 1:05.510 7.648
19 4 כהן יואל 1:05.663 1:07.190 1:06.729 1:05.663 7.801
20 11 חכימי ליאור 1:07.196 1:07.196 9.334
21 6 אנגלברג מרוין 1:08.648 1:08.648 10.786
נפסל - הקפה 2 - DSQ
3 דויטש אלפרד
6 אנגלברג מרוין 1:08.648
9 כרמי איל 1:05.510
11 חכימי ליאור 1:07.196
12 ברויטמן מיכל
13 מלחי נועם 1:03.499 1:04.843
24 ירון נדב 1:00.776 1:00.131
נפסל - הקפה 3 - DSQ
1 סוריאנו אורן 1:04.526 1:02.395
3 דויטש אלפרד
6 אנגלברג מרוין 1:08.648
9 כרמי איל 1:05.510
11 חכימי ליאור 1:07.196
12 ברויטמן מיכל
נפסל - הקפה 4 - DSQ
3 דויטש אלפרד
12 ברויטמן מיכל
15 רשקובן מיכאל 1:04.955 1:05.338
פתוחה
מקום מספר שם הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 זמן פער עונשין
1 49 עמודי גיא 1:00.268 55.670 56.388 55.670
2 51 נתן מוטי 1:01.278 56.398 56.590 56.398 0.728
3 45 ניאזוב מיכאל 1:05.816 1:00.817 58.760 58.760 3.090
4 50 גומר ערן 59.570 59.570 3.900
5 48 קאשי עופר 59.794 59.810 1:02.924 59.794 4.124
6 46 זילברמן אריה 1:00.645 1:01.293 1:03.993 1:00.645 4.975
7 47 שטבינסקי חן 1:03.427 1:03.427 7.757
נפסל - הקפה 2 - DSQ
47 שטבינסקי חן 1:03.427
50 גומר ערן 59.570
לא התחיל - הקפה 3 - DNS
47 שטבינסקי חן 1:03.427
נפסל - הקפה 3 - DSQ
50 גומר ערן 59.570

מנחת דלתון

20130628