ג'ימקאנה

מרוץ 1 עונת 2016 - בית שאן - 8-9-2016

4X4 - הזדמנות אחרונה
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 14 רז הרט 54.110 * 53.508 53.508
2 55 אלכסנדר בובליל 54.532 * 54.250 54.250 0.742
הנעה אחורית - הזדמנות אחרונה
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 22 מור מוסקוביץ 52.589 * 52.470 52.470
2 12 עזרא רפאל * 53.091 53.091 0.621
3 42 שרון ספיבק * 53.422 53.422 0.952
4 18 אפיק קשקש 57.313 * 56.363 56.363 3.893
5 6 משה באשר 57.389 * 56.687 56.687 4.217
6 33 תומר אוואט * 58.420 58.420 5.950
7 7 יחיאל רוט * 59.631 59.631 7.161
8 50 אלכסנדר שטירמר * 1:01.121 1:01.654 1:01.121 8.651
9 10 גורן טלשקוביץ 1:02.117 * 1:01.852 1:01.852 9.382
נפסל - מקצה 1 - DSQ
12 עזרא רפאל * 53.091
נפסל - מקצה 2 - DSQ
7 יחיאל רוט * 59.631
33 תומר אוואט * 58.420
42 שרון ספיבק * 53.422
פתוחה - הזדמנות אחרונה
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 25 עידן אברגיל 53.420 * 53.067 53.067
2 2 עופר פלג * 53.643 53.643 0.576
3 44 רובי שאמיה * 55.713 55.713 2.646
4 69 האני שאמיה * 56.054 1:28.230 56.054 2.987
5 35 עמית בק 56.766 * 56.261 56.261 3.194
נפסל - מקצה 2 - DSQ
44 רובי שאמיה * 55.713
הנעה קדמית - הזדמנות אחרונה
מקום מספר שם מקצה 1 מקצה 2 זמן פער
1 38 קובי כהן 54.312 * 53.141 53.141
2 34 אדיר שי 54.685 * 53.910 53.910 0.769
3 5 ציון מסיקה 55.542 * 55.088 55.088 1.947
4 3 רז גבריאל * 56.589 56.589 3.448
5 46 דביר בר * 56.664 56.664 3.523
6 8 אלחי דהן 58.406 * 56.690 56.690 3.549
7 48 יוליה מוריסי 1:02.851 * 1:02.640 1:02.640 9.499
נפסל - מקצה 1 - DSQ
3 רז גבריאל * 56.589
נפסל - מקצה 2 - DSQ
46 דביר בר * 56.664
4X4 - גמר
מקום מספר שם מקצה 3 מקצה 4 זמן פער
1 14 רז הרט 53.635 * 53.424 53.424
2 55 אלכסנדר בובליל * 53.457 53.457 0.033
נפסל - מקצה 4 - DSQ
55 אלכסנדר בובליל * 53.457
הנעה אחורית - גמר
מקום מספר שם מקצה 3 מקצה 4 זמן פער
1 22 מור מוסקוביץ * 51.932 51.932
2 12 עזרא רפאל * 52.051 52.125 52.051 0.119
3 42 שרון ספיבק * 52.149 52.421 52.149 0.217
4 18 אפיק קשקש * 55.560 55.560 3.628
5 6 משה באשר * 57.485 57.485 5.553
נפסל - מקצה 3 - DSQ
18 אפיק קשקש * 55.560
נפסל - מקצה 4 - DSQ
6 משה באשר * 57.485
22 מור מוסקוביץ * 51.932
פתוחה - גמר
מקום מספר שם מקצה 3 מקצה 4 זמן פער
1 2 עופר פלג * 52.466 52.514 52.466
2 25 עידן אברגיל 53.111 * 52.545 52.545 0.079
3 44 רובי שאמיה * 54.662 54.662 2.196
4 35 עמית בק * 54.816 54.922 54.816 2.350
5 69 האני שאמיה * 55.787 55.787 3.321
נפסל - מקצה 3 - DSQ
44 רובי שאמיה * 54.662
נפסל - מקצה 4 - DSQ
69 האני שאמיה * 55.787
הנעה קדמית - גמר
מקום מספר שם מקצה 3 מקצה 4 זמן פער
1 38 קובי כהן * 53.255 53.255
2 34 אדיר שי * 53.845 53.845 0.590
3 46 דביר בר * 54.453 54.547 54.453 1.198
4 5 ציון מסיקה * 55.731 55.887 55.731 2.476
5 3 רז גבריאל 56.455 * 55.913 55.913 2.658
נפסל - מקצה 3 - DSQ
34 אדיר שי * 53.845
נפסל - מקצה 4 - DSQ
38 קובי כהן * 53.255
אלוף האלופים
מקום מספר שם קטגוריה זמן פער
1 2 עופר פלג פתוחה 52.446
2 14 רז הרט 4X4 53.257 0.811
3 38 קובי כהן הנעה קדמית 53.918 1.472
נפסל - מקצה 5 - DSQ
22 מור מוסקוביץ הנעה אחורית

בית שאן

מרוץ 1

20160908