סופרבייק

מרוץ 1 עונת 2013 - פתח תקווה - 15-5-2013

סופרבייק GP1 - מרוץ 1
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 33 אביוב חן 25 13:29.127 31.294
2 5 ארדזי ערן 25 13:36.661 7.534 31.509
3 77 הרוש יוגב 25 13:37.110 7.983 31.705
4 4 אלבז אבי 25 13:37.709 8.582 31.677
5 95 חסון אבישי 25 13:38.577 9.450 31.738
6 15 חן אלי 25 13:55.697 26.570 32.443
7 45 איטח עופר 23 13:59.370 2 הקפות 34.881
8 3 סלמה רונאל 6 4:37.968 19 הקפות 31.775
הקפה מהירה: (33) אביוב חן - 31.294
סופרבייק GP1 - מרוץ 2
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 33 אביוב חן 25 13:15.756 31.219
2 5 ארדזי ערן 25 13:20.063 4.307 30.975
3 77 הרוש יוגב 25 13:30.348 14.592 31.497
4 4 אלבז אבי 25 13:30.648 14.892 31.362
5 95 חסון אבישי 25 13:39.980 24.224 31.352
6 45 איטח עופר 23 13:36.864 2 הקפות 34.413
הקפה מהירה: (5) ארדזי ערן - 30.975
סופרבייק GP2 - מרוץ 1
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 800 לוי בר 19 10:39.324 32.950
2 19 לב ליעד 19 10:42.596 3.272 32.568
3 888 לוי מולי 18 10:41.346 1 הקפה 33.995
4 24 טאוב אביאל 17 10:50.381 2 הקפות 36.688
5 2 עראר ערבה 17 10:50.893 2 הקפות 37.061
לא סיים - DNF
1 זנדברג חיים
7 בן יקר שון
הקפה מהירה: (19) לב ליעד - 32.568
סופרבייק GP2 - מרוץ 2
מקום מספר שם הקפות זמן פער הקפה מהירה
1 888 לוי מולי 10 6:02.875 34.602
2 1 זנדברג חיים 10 6:03.149 0.274 34.598
3 7 בן יקר שון 10 6:15.038 12.163 36.045
4 19 לב ליעד 10 6:19.274 16.399 32.893
5 24 טאוב אביאל 9 5:55.113 1 הקפה 37.433
נפסל - DSQ
800 לוי בר
הקפה מהירה: (19) לב ליעד - 32.893
דירוג סופרבייק GP1
מקום מספר שם זמן פער הקפה
1 5 ארדזי ערן 31.753 22
2 33 אביוב חן 31.875 0.122 24
3 4 אלבז אבי 32.025 0.272 23
4 77 הרוש יוגב 32.274 0.521 22
5 15 חן אלי 32.471 0.718 20
6 95 חסון אבישי 32.657 0.904 22
7 3 סלמה רונאל 33.272 1.519 11
8 45 איטח עופר 35.478 3.725 21
דירוג סופרבייק GP2
מקום מספר שם זמן פער הקפה
1 800 לוי בר 32.864 31
2 1 זנדברג חיים 33.314 0.450 25
3 19 לב ליעד 33.605 0.741 26
4 888 לוי מולי 34.316 1.452 30
5 7 בן יקר שון 36.012 3.148 26
6 2 עראר ערבה 36.173 3.309 25
7 24 טאוב אביאל 40.121 7.257 25

פתח תקווה

מרוץ 1

20130515