אנדורו - היירסקרמבל

מרוץ 1 עונת 2016 - קצרין - 26-12-2015

מקצועית E1
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 747 גב סלע 12 02:07:34.420 10:16.026
2 25 תומר שמש 12 02:07:35.245 0.825 10:08.219
3 94 בר נוב 12 02:08:49.262 1:14.842 10:04.126
4 117 יואב שפירא 11 02:01:53.474 1 הקפה 10:36.646
5 19 יפתח פרנקו 11 02:04:22.040 1 הקפה 10:45.890
6 102 אליקו אוחנה 6 02:02:07.176 6 הקפות 11:49.254
הקפה מהירה: (94) בר נוב - 10:04.126
מקצועית E2
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 8 נמרוד חמו 12 02:00:27.564 9:39.687
2 5 זיו כרמי 12 02:00:30.480 2.916 9:35.694
3 2 טל איזנבד 11 02:00:44.574 1 הקפה 10:29.993
4 84 סהר יעקב 11 02:01:47.645 1 הקפה 10:04.949
5 68 ירון יעקובוביץ' 5 02:02:26.218 7 הקפות 10:56.538
הקפה מהירה: (5) זיו כרמי - 9:35.694
מקצועית E3
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 217 מוש כהן 11 02:01:52.087 10:48.200
2 29 צחי בן גיגי 11 02:12:08.716 10:16.629 11:29.975
3 80 עדי לוי 10 02:09:08.397 1 הקפה 12:30.171
4 7 חביאר גיברג 9 02:00:29.472 2 הקפות 12:25.521
5 17 קובי צדף 9 02:02:19.932 2 הקפות 12:51.035
הקפה מהירה: (217) מוש כהן - 10:48.200
סניורים
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 125 רונן מדיאל 8 01:42:56.780 12:10.518
2 71 ברק דודאי 7 01:32:39.368 1 הקפה 12:51.297
3 35 אריה ברנשטיין 7 01:39:03.429 1 הקפה 12:55.462
4 131 צדוק רדקר 5 01:39:08.203 3 הקפות 18:48.058
לא סיים - DNF
9 שגיא הימן 1 30:59.809 7 הקפות
הקפה מהירה: (125) רונן מדיאל - 12:10.518
עממית C1
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 57 גל יעקב 8 01:36:53.707 11:11.066
2 222 נועם דדון 8 01:39:22.990 2:29.283 11:56.365
3 18 רומן קלמפנר 8 01:40:30.709 3:37.002 11:46.591
4 147 צוק סלע 7 01:31:19.027 1 הקפה 12:22.884
5 53 עומר עפרוני 6 01:35:08.443 2 הקפות 13:31.017
לא סיים - DNF
904 יעקב דדיה 6 01:19:47.354 2 הקפות 12:42.571
הקפה מהירה: (57) גל יעקב - 11:11.066
עממית C2
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 101 דודי דדון 8 01:39:25.914 11:58.985
2 24 נימרוד איסטון 7 01:36:17.385 1 הקפה 13:20.320
3 42 יניב אייזנר 6 01:31:52.264 2 הקפות 14:38.939
הקפה מהירה: (101) דודי דדון - 11:58.985
עממית C3
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 770 יריב חזיז 8 01:39:33.707 11:53.934
2 127 רונן זיסו 7 01:33:10.033 1 הקפה 12:15.440
3 70 אלירן סבג 4 01:30:18.714 4 הקפות 15:06.234
הקפה מהירה: (770) יריב חזיז - 11:53.934
מתחילים
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 89 בן בניזרי 5 01:09:22.974 12:40.847
2 676 דוד וקנין 5 01:09:24.205 1.231 12:44.174
3 869 דניאל לייזרוביץ' 5 01:11:02.641 1:39.667 13:35.330
4 777 אייל מלמן 4 01:05:45.038 1 הקפה 15:12.230
5 191 איציק ביטון 4 01:12:23.697 1 הקפה 16:28.372
לא סיים - DNF
199 טל גבאי 1 21:52.306 4 הקפות
הקפה מהירה: (89) בן בניזרי - 12:40.847
מהלך המירוץ
מקום הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 הקפה 6 הקפה 7 הקפה 8 הקפה 9 הקפה 10 הקפה 11 הקפה 12
1 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8
2 8 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5
3 747 747 747 747 747 747 747 747 747 94 94 747
4 19 117 94 94 94 94 94 94 94 747 747 25
5 117 94 117 117 25 25 25 25 25 25 25 94
6 94 25 25 25 117 84 217 217 217 2 2
7 25 217 217 217 84 217 117 117 2 217 84
8 68 84 68 68 217 117 2 2 117 117 217
9 217 68 84 84 2 2 19 19 84 84 117
10 29 2 2 2 19 19 84 84 19 19 19
11 2 19 19 19 29 57 29 29 29 29 29
12 84 29 29 29 57 29 57 57 80 80
13 102 102 57 57 222 101 222 222 7
14 80 57 222 222 101 222 101 101 17
15 7 222 101 101 770 770 770 770
16 17 80 80 18 102 18 18 18
17 222 101 18 102 18 147 125 125
18 57 17 770 770 80 125 80 80
19 101 18 102 80 7 80 147 7
20 18 7 17 125 147 7 7 17
21 71 770 125 7 125 71 71
22 24 125 7 17 127 127 127
23 147 71 147 147 71 904 17
24 127 904 904 904 904 17 24
25 125 147 71 127 17 24 35
26 770 24 127 71 24 35
27 904 127 24 35 35 42
28 53 53 35 24 89 53
29 35 35 89 676 676 102
30 89 89 53 89 869
31 676 676 676 869 42
32 42 869 869 42 53
33 131 42 42 777 131
34 869 70 70 53 68
35 191 191 777 191
36 70 777 191 131
37 777 131 131 70
38 199
39 9
ג'וניורס
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 66 אור זרקו 6 31:04.013 3:55.836
2 72 איתמר אוזון 4 34:19.806 2 הקפות 5:40.647
3 77 ארז מלמן 3 37:15.899 3 הקפות 8:05.160
הקפה מהירה: (66) אור זרקו - 3:55.836
ג'וניורס מתחילים
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 40 רז עידן 6 32:27.533 4:02.114
2 112 גילעד הימן 6 32:37.364 9.831 4:04.144
3 119 ניב הימן 3 35:06.669 3 הקפות 7:57.935
הקפה מהירה: (40) רז עידן - 4:02.114
נוער
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 47 סוף סלע 9 54:45.009 5:18.419
2 33 גיל זרקו 8 52:46.754 1 הקפה 5:37.900
3 67 הראל מלמן 8 54:15.902 1 הקפה 5:26.301
4 392 רום ברבי 7 50:02.830 2 הקפות 5:57.671
5 12 ליב בכר 5 57:31.891 4 הקפות 7:54.017
הקפה מהירה: (47) סוף סלע - 5:18.419
נוער מתחילים
מקום מספר שם הקפות זמן כולל פער הקפה מהירה
1 114 הראל הימן 8 55:17.120 5:49.523
2 21 יהב פייגין 7 53:23.609 1 הקפה 6:16.110
הקפה מהירה: (114) הראל הימן - 5:49.523
מהלך המירוץ
מקום הקפה 1 הקפה 2 הקפה 3 הקפה 4 הקפה 5 הקפה 6 הקפה 7 הקפה 8 הקפה 9
1 66 66 66 66 66 66 47 47 47
2 112 112 40 40 40 40 33 33
3 40 40 112 112 112 112 67 67
4 47 47 47 47 47 47 114 114
5 33 33 33 33 33 33 392
6 114 392 392 392 392 67 21
7 392 114 114 114 67 114
8 67 67 67 67 114 392
9 21 21 21 21 21 21
10 72 72 72 72 12
11 119 12 12 12
12 77 119 119
13 12 77 77

קצרין

מרוץ 1

20151226